صنایع چرم

صنعت چرم سازی یکی از صنایع بسیار آلاینده محسوب می گردد و در بین صنایع کشور از نظر میزان آب برداشتی و پساب تولیدی، رتبه چهارم را دارا می باشد.

ادامه مطلب

صنایع سلولزی

صنایع سلولزی و کاغذسازی در تمامی مراحل فرآوری، آماده سازی و تولید محصولات سلولزی، مقادیر زیادی آب مصرف کرده و به همان مقدار پساب تولید می کنند.

ادامه مطلب

صنایع فلزی

صنایع فلزی در بین صنایع کشور از نظر میزان آب برداشتی و پساب تولیدی، رتبه پنجم را دارا می باشد.

ادامه مطلب