فاضلاب های شهری و خانگی

كميت و كيفيت فاضلاب هاي شهری متاثر از پارامترهايي مانند ميزان آب مصرفي، شرايط آب و هوايي حاكم بر منطقه،...

كميت و كيفيت فاضلاب هاي شهری متاثر از پارامترهايي مانند ميزان آب مصرفي، شرايط آب و هوايي حاكم بر منطقه، انواع فعالیت های جاری، نوسانات فعالیتی (نوسانات ساعتي، روزانه و فصلي)، ميزان نشت آب ها، شرايط اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي جامعه، ضريب بهره برداري از شبكه جمع آوري، مجزا و يا مختلط بودن سامانه جمع آوري بوده و كيفيت پساب خروجي از تصفيه خانه ها بر حسب مباني و فرايند تصفيه متغیر خواهد بود .

 

  • فاضلاب خانگی، شهرک های مسکونی و ساختمان های اداری

با توجه به کمبود آب شرب در دسترس، نیاز مبرمی به تصفیه فاضلاب‌های خانگی، مخصوصاً در جمعیت‌های پراکنده و دور از شبکه فاضلاب احساس می‌شود. حجم فاضلاب بهداشتی-انسانی ساختمان­های بستگی به تعداد نفرات دارد. به صورت متوسط به ازای هر فرد در شبانه روز 120 لیتر فاضلاب تولید می شود. فاضلاب خانگی، شهرک های مسکونی و ساختمان های اداری شامل خروجی دستشویی، استحمام، شستشوی ظروف و البسه و ... می‌شود که حاوی کلی فرم‌ها، BOD  و COD  می باشد.

 

جدول1 : آنالیز کیفی نمونه ای از فاضلاب خانگی (بهداشتی-انسانی) شهرک های مسکونی ایران:

No.

Parameter

Unit

Usual amount

1

pH

__

7

2

COD

mg/lit

450

3

BOD5

mg/lit

300

4

TOC

mg/lit

150

5

TSS

mg/lit

280

6

TDS

mg/lit

600

7

TN

mg/lit

35

8

TP

mg/lit

6

 

برای تصفیه فاضلاب خانگی، شهرک های مسکونی و ساختمان های اداری و رسیدن به آبی با کیفیت جهت استفاده مجدد در برخی مصارف خانگی و شهرنشینی، با روش ها و سیستم های معمول تصفیه فاضلاب نیاز به فرآیندهای جداسازی، ته نشینی، شناورسازی، انعقاد، تصفیه هوازی و بی هوازی می باشد.

آماب آبزیان با تکیه بر تجارب پیشین در تصفیه فاضلاب خانگی و روش های علمی و نوآورانه، سیستم MBT که سیستمی ساده، کارآمد و کم هزینه است را طراحی نموده. با استفاده از این سیستم به راحتی فاضلاب خانگی به آب با کیفیت بالا و مناسب جهت گردش مجدد در مصارف خانگی و شهری، تبدیل می شود. نتایج به دست آمده از عملکرد سیستم MBT در تصفیه فاضلاب خانگی در جدول 2 گزارش می گردد.

 

جدول2: آنالیز پساب به دست آمده ازتصفیه فاضلاب خانگی (بهداشتی-انسانی) شهرک های مسکونی ایران، توسط سیستم MBT

No.

Parameter

Unit

Usual amount

1

pH

__

8

2

COD

mg/lit

38

4

TOC

mg/lit

2/40

5

TDS

mg/lit

279

6

TN

mg/lit

0/74

7

TP

mg/lit

0/2

 

 

 

  • فاضلاب بیمارستان ها

فاضلاب بیمارستانی، منبع اصلی ایجاد زباله های دارویی و مقادیر زیادی از مواد شیمیایی می باشد که به عنوان میکرو آلاینده های قوی عمل می کنند و تاثیرات کشنده ای بر موجودات دارند و خطری جدی برای سلامت انسان و محیط زیست محسوب می شوند.

 

جدول1 : آنالیز کیفی نمونه ای از فاضلاب بیمارستانی:

No.

Parameter

Unit

Usual amount

1

pH

__

7

2

COD

mg/lit

855

3

BOD5

mg/lit

600

4

TOC

mg/lit

211

5

TSS

mg/lit

225

6

TCl

mg/lit

188

7

TP

mg/lit

80

 

برای تصفیه فاضلاب بیمارستانی و رسیدن به آبی با کیفیت جهت استفاده مجدد در برخی مصارف بیمارستان ها، با روش ها و سیستم های معمول تصفیه فاضلاب نیاز به فرآیندهای آشغال گیری، هوادهی، ته نشینی، کلر زنی و میکروب زدایی می باشد.

آماب آبزیان با تکیه بر تجارب پیشین در تصفیه فاضلاب بیمارستانی، سیستم MBT که سیستمی ساده، کارآمد و کم هزینه است را طراحی نموده. با استفاده از این سیستم به راحتی فاضلاب بیمارستانی به آب با کیفیت بالا و مناسب جهت گردش مجدد در برخی مصارف بیمارستان ها، تبدیل می شود. نتایج به دست آمده از عملکرد سیستم MBT در تصفیه فاضلاب بیمارستانی در جدول 2 گزارش می گردد.

 

جدول2: آنالیز پساب به دست آمده از تصفیه فاضلاب بیمارستانی توسط سیستم MBT

No.

Parameter

Unit

Usual amount

1

pH

__

 

2

COD

mg/lit

 

3

BOD5

mg/lit

 

4

TOC

mg/lit

 

5

TSS

mg/lit

 

6

TCl

mg/lit

 

7

TP

mg/lit

 

 

 

 

  • فاضلاب رستوران ها

حجم فاضلاب رستوران­ها معمولاً بستگی مستقیمی به مقدار پخت غذا، روش پخت، نوع غذا و سطح بهداشت دارد. اصلی­ترین منابع تولید فاضلاب در رستوران ها حاصل شستشوی مواد اولیه غذایی، ظروف پخت، ظروف سرو غذا و همچنین کف و دیگر سطوح رستوران است. بدین ترتیب عمدتا روغن، چربی، ذرات باقی­مانده مواد غذایی و ذرات خاک وارد فاضلاب رستوران­ها می­شوند. تجربیات عملی نشان داده است که به ازای هر پرس غذای گرم در ایران در رستوران­ها ۱۸-۱۰ لیتر فاضلاب تولید می­شود.

 

جدول1 : آنالیز کیفی نمونه ای از فاضلاب رستورانی در ایران:

No.

Parameter

Unit

Usual amount

1

pH

__

7

2

COD

mg/lit

730

3

BOD5

mg/lit

320

4

TSS

mg/lit

90

5

TDS

mg/lit

880

6

Oil & Grease

mg/lit

160

 

برای تصفیه فاضلاب رستورانی و رسیدن به آبی با کیفیت جهت استفاده مجدد در برخی مصارف رستوران ها، با روش ها و سیستم های معمول تصفیه فاضلاب نیاز به فرآیندهای آشغال گیری، شناورسازی، هوادهی، ته نشینی، تصفیه هوازی و بی هوازی می باشد.

آماب آبزیان با تکیه بر تجارب پیشین در تصفیه فاضلاب رستورانی، سیستم MBT که سیستمی ساده، کارآمد و کم هزینه است را طراحی نموده. با استفاده از این سیستم به راحتی فاضلاب رستورانی به آب با کیفیت بالا و مناسب جهت گردش مجدد در برخی مصارف رستوران ها، تبدیل می شود. نتایج به دست آمده از عملکرد سیستم MBT در تصفیه فاضلاب رستورانی در جدول 2 گزارش می گردد.

 

جدول2: آنالیز پساب به دست آمده از تصفیه فاضلاب رستورانی در ایران، توسط سیستم MBT

No.

Parameter

Unit

Usual amount

1

pH

__

 

2

COD

mg/lit

 

3

BOD5

mg/lit

 

4

TSS

mg/lit

 

5

TDS

mg/lit

 

6

Oil & Grease

mg/lit

 

 

 

 

  • فاضلاب قالیشویی ها

قالیشویی ها در ایران جز فعالیت های فصلی با مصرف آب زیاد می باشند. پساب خروجی قالیشویی ها حاوی مقادیر زیادی شوینده ها، ذرات جامد ( خاک، کرک و … ) و رنگ می باشد.

 

جدول1 : آنالیز کیفی نمونه ای از فاضلاب قالیشویی:

No.

Parameter

Unit

Usual amount

1

pH

__

7

2

COD

mg/lit

730

3

BOD5

mg/lit

320

4

TSS

mg/lit

90

5

TDS

mg/lit

880

6

Oil & Grease

mg/lit

160

 

برای تصفیه فاضلاب قالیشویی و رسیدن به آبی با کیفیت جهت استفاده مجدد در برخی پروسه شستشو، با روش ها و سیستم های معمول تصفیه فاضلاب نیاز به فرآیندهای آشغال گیری، شناورسازی، انعقاد، هوادهی، ته نشینی، تصفیه هوازی و بی هوازی می باشد.

آماب آبزیان با تکیه بر تجارب پیشین در تصفیه فاضلاب رستورانی، سیستم MBT که سیستمی ساده، کارآمد و کم هزینه است را طراحی نموده. با استفاده از این سیستم به راحتی فاضلاب رستورانی به آب با کیفیت بالا و مناسب جهت گردش مجدد در مصارف قالیشویی ها، تبدیل می شود. نتایج به دست آمده از عملکرد سیستم MBT در تصفیه فاضلاب قالیشویی در جدول 2 گزارش می گردد.

 

جدول2: آنالیز پساب به دست آمده از تصفیه فاضلاب قالیشویی توسط سیستم MBT

No.

Parameter

Unit

Usual amount

1

pH

__

 

2

COD

mg/lit

 

3

BOD5

mg/lit

 

4

TN

mg/lit

 

5

TP

mg/lit

 

6

TDS

mg/lit

 

 

 

 

  • فاضلاب کارواش ها

با افزایش روزافزون تعداد اتومبیل ها شاهد افزایش کارواش های دستی، نیمه اتوماتیک و اتوماتیک هستیم. فاضلاب کارواش ها شامل چربی، شن، روغن، گریس، دترجنت ها، فسفات و مواد شیمیایی مثل جوهر نمک و آلومینیوم، فلوراید (ABF)  و همچنین حلال های مضر می باشد. فاضلاب کارواش به دلیل داشتن دترجنت بالا دارای کدورت بسیار بالایی است.

به طور میانگین ۱۰۰ لیتر آب به ازای هر ماشین مصرف می شود و حداقل ۱۰ متر مکعب آب در طول یک روز در یک کارواش مصرف می شود، که اگر فاضلاب به وجود آمده تصفیه و مجدد استفاده شود، در آن صورت تنها نیاز به مصرف ۵۰-۱۰ لیتر آب است.

 

جدول1 : آنالیز کیفی نمونه ای از فاضلاب کارواش:

No.

Parameter

Unit

Usual amount

1

pH

__

7

2

COD

mg/lit

1178

3

BOD5

mg/lit

320

4

TP

mg/lit

15/23

5

Turbidity

NTU

175

6

Detergents

mg/lit

256/1

 

برای تصفیه فاضلاب کارواش و رسیدن به آبی با کیفیت جهت استفاده مجدد در برخی پروسه شستشو، با روش ها و سیستم های معمول تصفیه فاضلاب نیاز به فرآیندهای آشغال گیری، شناورسازی، انعقاد، ته نشینی، تصفیه هوازی و بی هوازی می باشد.

آماب آبزیان با تکیه بر تجارب پیشین در تصفیه فاضلاب کارواش، سیستم MBT که سیستمی ساده، کارآمد و کم هزینه است را طراحی نموده. با استفاده از این سیستم به راحتی فاضلاب کارواش به آب با کیفیت بالا و مناسب جهت گردش مجدد در مصارف کارواش ها، تبدیل می شود. نتایج به دست آمده از عملکرد سیستم MBT در تصفیه فاضلاب کارواش در جدول 2 گزارش می گردد.

 

جدول2: آنالیز پساب به دست آمده از تصفیه فاضلاب کارواش توسط سیستم MBT

No.

Parameter

Unit

Usual amount

1

pH

__

 

2

COD

mg/lit

 

3

BOD5

mg/lit

 

4

TP

mg/lit

 

5

Turbidity

NTU

 

6

Detergents

mg/lit