صنایع چرم

صنعت چرم سازی یکی از صنایع بسیار آلاینده محسوب می گردد و در بین صنایع کشور از نظر میزان آب برداشتی و پساب تولیدی، رتبه چهارم را دارا می باشد.

صنعت چرم سازی یکی از صنایع بسیار آلاینده محسوب می گردد و در بین صنایع کشور از نظر میزان آب برداشتی و پساب تولیدی، رتبه چهارم را دارا می باشد. بر اساس مطالعات طرح جامع آب کشور میزان تولید پساب صنعت چرم در سال معادل 90 میلیون مترمکعب است.

تقریبا حدود ۶۰ نوع ماده شیمیایی در مراحل مختلف تولید چرم استفاده می شود که همه این مواد در مراحل شست وشو، راهی کانال های جمع آوری پساب می شود. این مواد شیمیایی عبارتند از مواد چربی زدا، روغن ها، پرکننده ها (کروم)، نرم کننده ها، ترکننده ها، ترمیم کننده ها، یکنواخت کننده ها، تثبیت کننده ها، بیندرها، نگه دارنده ها، ضدقارچ ها و ضدباکتری ها، انواع آنزیم، اسیدها، سفید کننده ها، براق کننده های رزینی، براق کننده های پروتئینی و براق کننده های نیترو سلولزی چرم سازی.

در نتیجه فاضلاب صنعت چرم، علاوه بر ضایعات جامد پوست و مواد معلق، آلوده به انواع ضایعات طبیعی، مواد شیمیایی و ترکیبات خطرناک از جمله ترکیبات سولفید و کروم می باشد. همچنین علاوه بر آلاینده های شیمیایی، پساب این صنعت، معمولا غنی از انواع میکروب های خطرناک است. فاضلاب صنعت چرم سازی، دارای رنگ، BOD و COD بالایی است.

 

جدول1 : آنالیز کیفی نمونه ای از فاضلاب صنایع چرم:

No.

Parameter

Unit

Usual amount

1

pH

__

7

2

COD

mg/lit

1178

3

BOD5

mg/lit

320

4

TP

mg/lit

15/23

5

Turbidity

NTU

175

6

Detergents

mg/lit

256/1

 

در تصفیه فاضلاب صنایع چرم و رسیدن به آبی با کیفیت جهت استفاده مجدد، با روش ها و سیستم های معمول تصفیه فاضلاب نیاز به فرآیندهای آشغال گیری، شناورسازی، خنثی سازی، اکسیداسیون، ته نشینی، تصفیه هوازی و بی هوازی می باشد.

آماب آبزیان با تکیه بر تجارب پیشین در تصفیه فاضلاب صنایع چرم، سیستم MBT که سیستمی ساده، کارآمد و کم هزینه است را طراحی نموده. با استفاده از این سیستم به راحتی فاضلاب صنایع چرم به آب با کیفیت بالا و مناسب جهت گردش مجدد در مصارف صنایع چرم، تبدیل می شود. نتایج به دست آمده از عملکرد سیستم MBT در تصفیه فاضلاب صنایع چرم در جدول 2 گزارش می گردد.

 

جدول2: آنالیز پساب به دست آمده از تصفیه فاضلاب صنایع چرم توسط سیستم MBT

No.

Parameter

Unit

Usual amount

1

pH

__

 

2

COD

mg/lit

 

3

BOD5

mg/lit

 

4

TP

mg/lit

 

5

Turbidity

NTU

 

6

Detergents

mg/lit