صنایع لبنی

صنایع لبنی صنایعی هستند که در آن ها شیر به عنوان ماده اولیه استفاده می شود و ...

صنایع لبنی صنایعی هستند که در آن ها شیر به عنوان ماده اولیه استفاده می شود و طی فرآیندهای صنعتی شیر به محصولات و فرآورده­های مختلف از قبیل ماست، دوغ، شیرپاستوریزه، بستنی، خامه، کره و پنیر تبدیل می گردد.

به طور کلی منابع تولید فاضلاب در این کارخانجات شامل آب مصرفی در خطوط تولید، آب مصرفی در شستشوی مخازن دریافت و حمل شیر آب مصرفی در شستشوی سالن های تولید و آب شستشوی شیرآلات، لوله ها و دیگر تاسیسات و تجهیزات تولید است. معمولاً به منظور برآورد حجم فاضلاب تولیدی یک کارخانه لبنی از یک ضریب تبدیل حجم شیر دریافتی به حجم فاضلاب تولیدی استفاده می­شود.

فاضلاب صنایع لبنی غالبا دارای COD، BOD و ذرات معلق نسبتا بالا است. در جدول 1 نمونه ای از کیفیت فاضلاب لبنی گزارش شده است.

 

جدول1 : آنالیز کیفی نمونه ای از فاضلاب صنایع لبنی

No.

Parameter

Unit

Usual amount

1

pH

__

4

2

COD

mg/lit

7500

3

BOD5

mg/lit

4300

4

TOC

mg/lit

2000

5

TSS

mg/lit

3000

6

TDS

mg/lit

4100

7

TN

mg/lit

26/4

8

TP

mg/lit

38/6

9

Oil & Grease

mg/lit

1200

10

SS

mg/lit

800

 

در تصفیه فاضلاب صنایع لبنی و رسیدن به آبی با کیفیت جهت استفاده مجدد، با روش ها و سیستم های معمول تصفیه فاضلاب نیاز به فرآیندهای آشغال گیر، جداسازی، متعادل سازی، چربی گیری، تنظیم pH ، لاگون تصفیه بی هوازی، مخزن هوادهی، ته نشینی، گندزدایی و کلرزنی می باشد.

 

 آماب آبزیان با تکیه بر تجارب پیشین در تصفیه فاضلاب صنایع لبنی و روش های علمی و نوآورانه، سیستم MBT که سیستمی ساده، کارآمد و کم هزینه است را طراحی نموده. با استفاده از سیستم MBT به راحتی فاضلاب صنایع لبنی به آب با کیفیت بالا و مناسب جهت گردش مجدد در پروسه تولید، تبدیل می شود. نتایج به دست آمده از عملکرد سیستم MBT در تصفیه فاضلاب صنایع لبنی در جدول 2 گزارش می گردد.

 

جدول2: آنالیز کیفی پساب به دست آمده ازتصفیه فاضلاب صنایع لبنی توسط سیستم MBT

No.

Parameter

Unit

Amount

1

pH

__

7

2

COD

mg/lit

2432

4

TOC

mg/lit

417

6

TDS

mg/lit

340

7

TN

mg/lit

6/20

8

TP

mg/lit

36/20