کتاب های منتشر شده

رفرنس تدریس دانشگاه تهران

به تالیف و سرپرستی دکتر آرش جوانشیرخوئی

لیمنولوژی تکمیلی و پیشرفته

لیمنولوژی تکمیلی و پیشرفته

خوراک های دریا

خوراک های دریا

بوم شناسی آب های جاری و کاربردها

بوم شناسی آب های جاری و کاربردها

مبانی اقیانوس شناسی

مبانی اقیانوس شناسی

هیدروبیولوژی عمومی و تکمیلی

هیدروبیولوژی عمومی و تکمیلی

اطلس رنگی آب سنگ ها و ماهیان مرجانی خلیج فارس

اطلس رنگی آب سنگ ها و ماهیان مرجانی خلیج فارس

اصول و روش های صید

اصول و روش های صید

لیمنولوژی پایه

لیمنولوژی پایه

گیاهان آبزی

گیاهان آبزی

ارزیابی ذخایر و پویایی شناسی جمعیت

ارزیابی ذخایر و پویایی شناسی جمعیت

  • گردآوری مجموعه داده های زیستی گونه های دریایی

    گردآوری مجموعه داده های زیستی گونه های دریایی

    آشنایی با انواع روش های نمونه برداری زیستی و جمع آوری داده های زیستی
  • اطلس کفزیان

    اطلس کفزیان

    آشنایی با کف زیان

تماس با ما

شرکت آماب آبزیان البرز با مدیریت دکتر آرش جوانشیر و تکیه بر پیشینه علمی و تجارب کاربردی، آماده ارائه خدمات در زمینه تصفیه انواع فاضلاب و پساب می باشد.
بیشتر...