سیستم تصفیه تله ذره گیر سیار

یکی از راه‌های کاربردی در مواجهه با کمبود آب، استفاده مجدد از فاضلاب‌ها و پساب‌ها است.

یکی از راه‌های کاربردی در مواجهه با کمبود آب، استفاده مجدد از فاضلاب‌ها و پساب‌ها است.انواع فاضلاب از جمله فاضلاب های روغنی، خونی، لبنی و..و حتی پساب های سطحی دارای مواد و ذرات شناور و معلق بسیاری هستند که بعضا در طی فرآیندهای تصفیه اولیه و ثانویه افزایش می‌یابند که معضلی در امر تصفیه آب و رفع کدورت ایجاد می‌نمایند. در راه‌کارهای پیشین با افزودن ماده‌ای شیمیایی در مراحل تصفیه ثانویه و ثالثه اقدام به ایجاد ترکیباتی حجیم تر و سنگین تر می‌نمایند تا در مرحله‌ای دیگر ته نشینی و فیلترینگ انجام شود.

درسیستم تصفیه تله ذره گیر سیار (MBT) با توجه به قوانین فیزیکی و شرایط برقراری نیروها و حرکت مولکول های آب و جریانات میکرولامینار و میکروتوربولانس و استفاده همزمان مدیای پلی‌اتیلنی و محیط کشت جلبک-باکتری اقدام به تصفیه بیولوژیک و همزمان رفع کدورت از فاضلاب و پساب نموده شده است که علاوه بر هزینه‌های استفاده از موادشیمیایی، معضلات محیط زیستی سیستم های پیشین را نیز ندارد. همچنین نحوه طراحی سیستم بر اساس حرکت ثقلی آب به گونه‌ای است که نیاز به هوادهی ندارد.